Llibre:De les costumes dels homens e dels oficis dels nobles, sobre l Joch dels Escachs.djvu

Autor Jacobus de Cessolis
Títol De les costumes dels homens e dels oficis dels nobles, sobre l Joch dels Escachs
Subtítol Compost per Frare Jacme Cessulis. Translatat de latí. Estampada per primera volta la versió catalanna, treta d'un ms. del quinzèn segle, per cura de Mestre Joseph Brunet, bibliofil
Pròleg Josep Brunet i Bellet
Data d'edició 1900
Digitalització Fitxer
Wikidata Q105724398
Nivell Llibre incomplet
Pàgines