Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon

Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon
Joan Armangué i Herrero
 Baixa


LLENGUA I CULTURA A L'ALGUER DURANT EL SEGLE XVIII: BARTOMEU SIMONPRIMERA PART - AMBIENT CULTURAL A SARDENYA DURANT EL SEGLE XVIII (1720-1817)

SEGONA PART - BARTOMEU SIMON

TERCERA PART - L'OBRA LITERÀRIA

TEXTS

 1. Text 1
 2. Text 2
 3. Text 3
 4. Text 4
 5. Text 5
 6. Text 6
 7. Text 7
 8. Text 8
 9. Text 9
 1. TEXT 1
 2. TEXT 2
 3. TEXT 3
 4. TEXT 4
 5. TEXT 5
 6. TEXT 6
 7. TEXT 7
 8. TEXT 8
 9. TEXT 9

APÈNDIXS

BIBLIOGRAFIA