Llibre:La comedia (1878).djvu

Autor Dante Alighieri
Traductor Andreu Febrer
Títol La comedia traslatada de rims vulgars toscans en rims vulgars cathalans.
Editor Librería de Alvaro Verdaguer
Lloc d’edició  Rambla del Centre, número 5, Barcelona
Any d’edició  1878
Digitalització Commons
Wikidata Q21190973
Nivell d’avançament  Per defecte Llibre incomplet
Pàgines
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap