Llibre:Jochs Florals de Barcelona en 1867.djvu

Autor Varis autors (vegeu també: Jocs Florals de Barcelona)
Títol Jochs Florals de Barcelona en 1867
Editor Llibreria de Alvar Verdaguer
Lloc d’edició  Barcelona
Any d’edició  1867
Digitalització Commons
Wikidata Q19525735
Nivell d’avançament  Per defecte Llibre incomplet
Pàgines
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap
TAULA

DE LAS OBRAS CONTINGUDAS EN LO PRESENT LLIBRE.
_________

Consistori de 1867 Plana 5
Acta de la festa 15
I. Discurs del M. I. Senyor Alcalde Corregidor D. Lluis Rodriguez Trellez 21
II. Discurs del Senyor President del Consistori D. Marian Aguiló y Fuster 27
III. Memoria del Senyor Secretari D. Francisco Maspons y Labrós 41
IV. La Montanya Catalana (de D. Joseph Lluis Pons y Gallarza) 53
V. A la Conca de Tremp (de D. Armengol del Montsech) 61
VI. A ma llengua (de D. Pere d'Alcántara Penya y Nicolau) 69
VII. La veu de las ruinas (de D. Adolf Blanch y Cortada) 77
VIII. Las duas coronas (de D. Joseph Lluis Pons y Gallarza) 83
IX. La mort d'En Pere del Punyalet (de D. Damás Calvet) 93
X. Constança d' Aragó (de D. Tomás Aguiló) 105
XI. Fe, Esperança y Caritat (de D. Miguel Victoriá Amer) 115
XII. La ánima enamorada (de D. Adolf Blanch) 123
XIII. Lo darrer rey de Mallorca (de D. Adolf Blanch) 129
XIV. La colcada (de D. Pere d'Alcántara Penya) 139
XV. L'olivera mallorquina (de D. Joseph Lluis Pons y Gallarza) 151
XVI. A la inmortal Girona (de D. Antoni Molins y Sirera) 157
XVII. La mort d'En Roger de Flor (de D. Ramon Picó y Campamar) 165
XVIII. Lo bes de la madrastra ó sia los fills del Rey D. Joan (de D. Antoni de Bofarull) 183
XIX. La Ventafochs (de D. Joseph de Palau y de Huguet) 191
XX. L'Orfanet saboyart (de D. Guillem Forteza y Valentí) 197
XXI. Follías (de D. Joaquim Riera y Bertran) 203
XXII. Discurs del Senyor D. Gayetá Vidal y Valenciano 217