Les Tragedies de Séneca/Tiestes e Atreu • Altres llengües