Pàgina:Les Tragedies de Séneca (1914).djvu/45

Aquesta pàgina ha estat validada.

Seguexense los prohemis de les tregedies de Senecha he son dites Tregedies p ço com contenen dictats plorosos de crueltats de Reys he de grans princeps les quals Tregedies son. deu. en nombre.:

 La primera tragedia
Tregedia
conte la gran furor de ercules, la qual ps
pres
en lo sacrifici que feu delit9
delitus
qui perseguia sa muller Megera
maguera
E per ço que aquesta tragedia
Tregedia
sia
pus
pus facilment
facilment sia
entesa
entesa
deuem en loch de argument
dargument
presuposar. Que Ercules fon fill de almena en altra manera dita alamena
altimena
muller del Rey Amphitrio de la qual segons[1] los poetes, Jupiter fill del deu del çel,

  1. fenexen.