Obras del poeta valenciá Ausias March/Aixi com cell qui desija vianda

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Axí com cell qui desitja vianda.

 II.

Aixi com cell qui desija vianda
per apagar sa perillòsa fam
evéu dos poms de fruyt en un bell ram
é son desig egualment los demanda
no l' complirá fins part haja elegida
si que 'l desig vers l' un fruyt se decant,
així m' ha pres dues dones amant
mes elegesch per haver d' amor vida.
 
Si com la mar se plan grèument é crida
com dos forts vents la baten egualment
l' un de llevant é l' altre de ponent,
é dura tant fins l' un vent l' ha jequida
sa força gran per lo mes poderos,
dos grans desigs han combatut ma pensa
mes lo voler vers un seguir dispensa
jo 'l vos publich amar dretament vos.

E no cuydéu que tan ignocent fos
que no vehés vostra avantage grau
mon cos no cast estava congoxan
de perdre lo qui 'l era delitos;
una rahó ab èll fon de sa part
dihent que 'n ell se pren aquest amor
sentint lo mal é lo delit major
si que 'l content cascú pot esser fart.

L' enteniment á parlar no vench tart
é planament desféu esta rahó
dihent que 'l cos ab sa complexió
ha tal Amor com un Llop ó Renart.
Que lur poder d' amor es limitat
car no es pus que un apetit brutal
é si l' amant veuréu dins la fornal
no será plant é molt menys defensat.

Ell es qui venç la sensualitat
si bè no es en ell prim moviment,
en ell está del tot lo jutjament
esclava 's diu sua la voluntat.
Qui es aquell qui en contra d' ell reny
que voluntat per qui l' fet se executa
l' atorch senyor y si ab èll disputa
á la per fi se guia per son seny.

Diu mes avant al cos, ab gran endeny:
Vanament vols é vans son tos desigs
car dins un punt tos delits son fastigs
romansne llás tots jorns ne prens enseny.
Ab tu mateix delit no pots haver
tant es grosser qu' amor no 'n es servit
volenteros acte de bè es di
é de aquest bè tu no sabs lo carrer

Si be complit lo mòn pot retener
per mi es l' hom en tal sobiran bè
é qui sens mi esperansa sostè
es foll ó pech ó terrible grosser.
Aytant com es l' enteniment pus clar
es gran delit lo que per ell se pren
subtil art es lo subtil pensamen
qui de fins pasts no l' jaqueix endurar.

 Tornada.

Plena de seny, no pot Dèu á mi dar
fora de vos que descontent no camp,
tots mos desigs sobre vos los escamp,
tot es dins vos lo que 'm fá desijar.