Obras del poeta valenciá Ausias March/Algú no pot haver en si poder

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Algú no pot haver en si poder.

 III.

Algú no pot haver en si poder
altre amar contra sa voluntat
ne ser tan fort n' ab tanta potestat
á deslligar los nuus qu' Amor sab fer.
¿Qui es lo foll qui 'm repta si no am?
¿Qui es lo foll reptantme de amar?
tal passió ningú la pot forçar
perqué d' algú si bè no 'm vol, no 'm clam.

O ver Amor, á tu invoch é reclam
puix m' has plagat vulles m' abandonar
aquell unguent que sol medicinar
los pacients que per tu mal passam.
No sia sols jo en tal disfavor
ta pietat mans juntes la requir
no 'm dons mercé mes guardo del servir
tant, am quant pot fer hom amar Amor.

O tu qui ets sobirana dolor
quant desiguals los volers fás venir
no 't veja tal ó m' atorga l' morir
dolça 'm será de mort l' amargor:
móstram la llum de vera esperança
no pas aytal com de tu vana 'm ve
mes que rahó la consenta prop se
ns 'm vulles dar enganosa fiança.
 
Si col malalt de viure tè fermança
per alguns mals que familiars tè
si algun mal d' altre accident li vè
en por de mort l' imaginar lo lança,
ne pren á mi que 'm era ja no res
lo mal d' amor vivint sobre aquell
é per mal nou á morir vinch per ell
per no ser tal é com, mòlt major, es.

O tu Amor aquí Dèu ha permes
que de infant usar fas l' home vell,
é lo sabent d' ignocent, no sab ell
puix que de tu ell no sia defes.
Tu ets aquell aure mólt pestilent,
portant al mòn una plaga mortal:
esser menys d' ulls ans del colp mòlt hi val
mes al ferit mort sola es guariment.

 Tornada.

Amor, Amor, lo jorn que l' ignocent
per bé de tots fon posat en lo pal
vos me feris car jo 'm guardava mal
pensant quel jorn me fora defenent.