Visions i Cants/Himne de l'arbre fruiter


 HIMNE DE L'ARBRE FRUITER


Cantèm plantant, plantèm cantant,
 que tot es vida.
Els bons plançons, amb uns bons cants,
 fan més florida.

 En terra l'hem clos.
 Au! Fes-t'hi ben gros!
 Arbre, cuita, cuita!
 Els cants són les flôs,
 els fets són la fruita.
 Donèm-li'l bon jorn,
 dancèm-li a l'entorn:
 Alça! Aire, aire!
 El seu bon retorn
 no pot trigar gaire.
 Ai, quina verdor!
 Ai, quina abundor!
 Mira! Mira! Mira!

<poem> Tot ell es dolçor,

 i el vent hi sospira.  Com ell, bons germans,  creixèm forts i sans.  Pluja, sol, devalla!  Els xics se fan grans.  Amunt, jovenalla!

Cantèm plantant, plantèm cantant,  que tot es vida. Els bons plançons, amb uns bons cants,  fan més florida.  Agost de 1905