Visions i Cants/Himne a la senyera de l'Orfeó Catalunya, de Cassá de la Selva

← L'Empordá Himne a la senyera de l'Orfeó Catalunya, de Cassá de la Selva
Visions i Cants
Himne de l'arbre fruiter →


<poem>  HIMNE A LA SENYERA

 (de l'Orfeó Catalunya, de Cassá de la Selva)


Ohiu els cants que duèm als llavis: del sant trevall sortím cantant tot remembrant cançons dels avis, i l'avenir també es un cant.

Es bell repòs, repòs que canta sentint la forsa retornar; l'ànima, en tant, s'alsa onejanta entre'l passat i el que vindrà.

Cantèm a Deu que'ns dona vida, cantèm la patria en gestes grans, cantèm l'amor qu'a tots ens crida a unir les veus com bons germans.

Al bell damunt de la renglera Deu, patria, amor plegats hi són: Hèusela aquí nostra senyera, ella'ns durá cantant pe'l món.

Juny de 1904