Lo catalanisme

Sumari  
Lo catalanisme
Pròleg


LOCATALANISME


MOTIUS QUE 'L LLEGITIMAN
 
FONAMENTS CIENTIFICHS Y SOLUCIONS PRACTICAS

per

VALENTI ALMIRALL

President dels Jochs Florals d' enguany


 BARCELONA

LLIBRERIA DE VERDAGUER
Rambla del Mitj nº 5

     LLIBRERIA DE LOPEZ
     Rambla del Mitj nº 20


1886