La bugada

La bugada pot tenir els següents significats:

  • La bugada. , part de Cansons de la terra, Cants populars catalans. Col·lecció premiada en la exposició de Viena de 1873 y publicada per Francesch Pelay Briz. Volum Quart. D'Alvar Verdaguer, Estampa de El Porvenir, Barcelona - Maisonneuve, Paris; 1874. Comença així: "Ella 'n fa bugada—ab un cuvell gros...".