Lo gayter del Llobregat (1858) - A Donya Josepa Msssanés en sos dias

Sou al capítol «A Donya Josepa Msssanés en sos dias»
Lo gayter del Llobregat (1858)
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg La Rival de las flors Lo lay del Joglar Breezeicons-actions-22-go-next.svg

A DONYA JOSEPA MASSANÉS EN SOS DIAS.

 Com riu que corra suau en llit de rosas,
 O com estel que roda en nits serenas,
 Com un mon d' or,
 Axi corren, amiga,
 Tranquils tos jorns, ni probes de las penas
 Lo amarch licor.

 ¡Oh Vos, lo qui las urnas de la vida
 Ompliu segons los vostres intents sabis
 De mel ó fel!
 Ompliu de fel la mia,
 Ab tal qu' ella banyar pugue sos llabis
 En dolsa mel.

 Pus es nina ella y débil y no sempre
 Te un amich prop ab qui poder partirne
 Son dolor greu;
 Un amich que una llágrima
 Puga al manco quant plora ella oferirne
 A Vos, mon Deu.

 Lluny d' ella los dolors, vostre alé santa
 Aparte de son cor ardent de poeta
 La tempestat:
 Prou ha sofert fins ara;
 Prou sos bells ulls los plors de foch ¡lasseta!
 Han entelat.

 Feu, oh Senyor, que aquesta mar traydora
 Hont, com vils galeots, de nit y dia
 Los rems torcem,
 Llisa sia á sa barca
 Mes que un mirall; ¡oh! feu que dócil sia
 La ona á son rem.

 Y deixant lo timó sa ma cansada
 Pendrá la lira, gerro de dulsuras,
 Copa de olors,
 Y del mar en la calma
 Dará cantant consols á las criaturas
 Y á Vos llahors.

 Oh canta, amiga; y pus Deu te inspira,
 Al chor dels ángels que son himne entona
 Uneix ta veu,
 Y canta sa justícia
 Que castiga als inichs, que palmas dona
 Al qui en ell creu.

 Canta, y los homens richs en amarguras
 Y en conorts pobres, de conort ansiosos
 A tu vindrán,
 Y l' ansia que 'ls devora
 En tos célichs cantars melodiosos
 Apagarán,

 Com un jorn, mort de set, de Deu lo poble
 Entorn la roca ahont de Moysés la vara
 Obrí una font,
 Ab tant afany bebia
 Que en suor convertida l' aygua clara
 Tornava 'l front.

 Oh! canta, amiga: l' jorn de las borrascas,
 Las nits de dol, las horas de tristesa
 Han ja passat;
 Ni tornarán, pus brilla
 Per tu en lo cel ab tota sa bellesa
 Lo arch matisat.

 No tornarán, pus hi ha en lo cel qui pregue
 Per tu al Senyor, un ángel que te ampare
 Ab sant escut;
 Pus tens per' consolarte,
 Il-lusïons y amicbs, lo amor de un pare
 Y ta virtut.

 Y si tornassen, ¡lo que Deu no vulla!
 Jo partiria ab tu, si ho permetesses,
 Lo seu rigor;
 Jo al rem me aferraria
 Perque tu puntejar sens' por poguesses
 Las cordas d' or;

 Y perque com un riu qu' entre flors corra,
 O com estel brillant qu' en nits serenas
 Llisca pel cel,
 Relliscassen en calma
 Axi tos jorns sens' fi, sens' de las penas
 Probar lo fel.

 Mars de 1841.