La romeva de Montserrat

La romeva de Montserrat pot tenir els següents significats: