La ploma de perdiu

La ploma de perdiu pot tenir els següents significats: