La barraca

La barraca pot tenir els següents significats: