Junt és lo temps que mon goig és complit

Junt és lo temps que mon goig és complit pot tenir els següents significats:

Altres versionsModifica

Junt és lo temps que mon goig és complit
en lo esguart del qu·é yo desijat,
car vist he ço d'on era desperat,
e molt pus bell que dins mi no fon dit.
Mas de present caych en dolor no llenta:
ffort és e tant que·l cap me fa mudar;
torbat del tot, mos passos he cuytar
e trob remey, mas de mi no s'absenta.

Sí com l'exorch qui a Déu no esmenta
que li don fills asenats e adrets,
e quant los veu ésser folls e contrets
nova dolor davant ell se pressenta,
n'à pres a me, qui tostemps desigé
dona servir on cabés tot mon alt,
e quant la veg, mon cor s'ajau malalt,
crehent de cert que no·s dolrrà de me.

De gran tristor sobresdolor me ve:
que·m cal fugir de cascun loch escur,
e de gran por ma pens·à fet tal mur
que·ls pensaments dapnosos li deté;
e són aytals que, si d'ells no·s deffén,
ben enfortint la força mal deffesa,
tots entraran, sients a taula mesa:
tremolar sent ja mon enteniment!

D'ésser vençut o sobrat no·s deffén;
és lo tardar, que·ls pensaments són glots:
sens fer-se loch entrar volrrien tots
e no·s pot fer d'ells ensemps passamén.
E si·l pus flach pensament és primer,
l'enteniment forçarà de fugir:
en lur debat és mon ben avenir;
llur pau és port d'aquell jorn meu derrer.

Pejor que mort és vida sens plaer,
mas no m'acús que fenesqua ma vida,
car mentre visch no pot ésser perida
un dolor junt·ab algun esper;
ne sé d'on ve, mas de por de natura
que no consent contra mort gran esforç,
e per açò contra mon cas m'esforç
per no complir la mia desventura.

Tornada

Plena de seny, en home foll atura
la molt·amor ab vana esperança,
car pren tal born que cerca tota França;
d'aquest gran vol la rahó ne murmura.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data  Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)