Els pobres. Els sants/El beat Joan Grande


AL BEAT JOAN GRANDE

de l'ordre hospitalaria de Sant Joan de Déu en el terç Centenari de sa mort, 3 de juny de 1900


El món diu que sou un sant,
vós dieu que un pecador,
un pecador lo més gran.
A qui creuré? Sou, senyor,
gran pecador o gran sant?

Té raó l món que us alaba,
o vós qui us desalabau?
el món que ja us somniava
del cel ab corona blava,
o vós, que us descoronau?

Aquesta volta, oh beat,
es el món qui té raó,
puix la vostra santedat
es una llum que heu posat
vós dessota l mesuró.

Es que per tot vos ha vist:
naixent dintre d'una estable,

dant consol a qui està trist,
i fent la guerra al diable
per honrar a Jesucrist.

Es que us vegé revolcar
sobre arços negres i ortigues,
i en l'hospici auxiliar
al malalt pobre, i besar
les seves llagues antigues.

Es que, brillant de set caires,
per tots vos ha vist brillar ;
es que us ha vist aixecar
i, en el èxtasis, pels aires
com un aucell voleiar.

Qui per gran vos ha criat,
al mirar-vos tant petit,
desde l cel la mà us ha dat:
com vos heu apetitat,
el Senyor vos ha engrandit.