Els fadrins de Sant Boi

Els fadrins de Sant Boi pot tenir els següents significats: