El poder del cant

El poder del cant pot tenir els següents significats:

  • El poder del cant, part de Rivista Contemporanea, Volume Vigesimo, Anno ottavo, Torino, 1860. Pàg. 80. Comença així: "S' en estaba D. Francisco - tancat dins de la presó....".