Rondalles del poble
Rondalles

 del poble


per

Francesch Badenes Dalmau

Mestre en Gay Saber


Lluna i núvols - Rondalles 1900.jpgBARCELONA
Estampa de Francesch Badia
carrer del Dr. Dou, 14
1900