Pàgina:Vida y mort epissodi dramàtich en un acte y en vers (1897).djvu/6

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

REPARTIMENT Personatges Actors AGNÈS . ROSETA JOANET PAU. , 22 » 28. » 25 » 40 » 25 » 20 » 50 anys Sra. Maria Zamora » Elvira Boix Sr. Emili G-raells » Ag-ustí Moniier » Llorens Mercader » Andreu Cazorla » Miquel Artés ANTON. , ESTEVE OASPARÓ V acció passa en un pol·le de monianya Època: 1808 Dreta y esquerra-, la del actor -Ningú podrà representar, traduhir ni reimprimir aquesta obra sens permís. D. Joan Moias y Casas, director de ia Galeria titulada Propietats Dra- màticas y Liricas, quals oíicinas se troban en lo carrer dei Hos- pital, núms. 12 y 14, segón pis, es i' úmch encarregat d'aquesta obra y ab ell deuran entendres totas las empresas y societats particulars que vulgan representaria. Queda fet lo dipòsit que marca la Uey. Tipografia La Acadèmica, Ronda de la Universitat 6. — Teléfono 861