Pàgina:Spill o libre de les dones (1905).djvu/27

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

<poem>

.IHS.[1]

CONSULTA[2]

de Mestre Jacme Roig a Mossen Joan Fabra


 Magnifich Mossen Joan Fabra, cavaller valent, pel gentil atreviment que entre dones vos roman, 5aquest rescrit vos coman, per vós sia tot legit, ben limat e corregit, afeginthi lo que hi fall.

 Trobantme en aquesta vall 10Callosa, per los morts fuyt, ociós, trist, sens fer fruyt, emprès he, no sens treball, de dones scriure llur tall, natural e voluntari, 15per una, qui té l contrari, destruir pus facilment:

 E mostrar, no subtilment, sois rimat portant l'estil, les dones teñir en vil, 20comportantles virilment : sola aquella gentilment tembre y amar, be scollir entre spines flor de lir, qual per tot lo món adora.

25 Flor de tan alta Senyora he collit yo com a lech : no sé texir lo que n crech, trama poch ma laneadora; passaune vos la tisora 30per ma tela, si us plau: de mi com de fill manau: de gracia us ho deman.

  1. Sólo se encuentra en el Ms.
  2. Este titulo está en M A B C, pero sin la añadidura de los nombres que siguen, los cuales constan del Ms. y ediciones primeras, aunque la Consulta parecía en ellas cosa del editor, por ir á continuación de los versos de Almudéver.