Pàgina:Manual de novells ardits 01.djvu/21

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.
M . CCC . XCI


DEEMBRE


D

icmenge XXV. — Ffo la ffesta de la Nativitat de nostre senyor Jeshu Xrist del any MCCCXCI [1].

Dilluns XXVI. — Ffo la ffesta de Sent Esteve.

Dimarts XXVII. — Ffo la ffesta de Sent Johan.

Dimecres XXVIII. — Ffo la ffesta dels Innocents.


JANER


Dicmenge I. — Ffo la ffesta de Ninou [2].

Divendres VI. — Ffo la ffesta de Epihania Domini.

Dilluns IX. — Ffo junta la nau den Carbo qui venia de Pisa en la plaia de la mar de Barchinona.

Pluge. Dimarts XI. — Comensa de ploure ans de ora de terçia e ploch tot lo jorn e la nit.

Pluge. Diyous XII. — Ploch tot lo jorn que no cessa.

Pluge. Divendres XIII. — Ffo la festa de Sent Ilari primer de nupcies [3]. E ploch a estonades.

Dimarts XVII. — Ffo la festa de Sent Onorat.


  1. Lo any comensaba llavors á computarse en la jornada de Nadal.
  2. Contracció de Any-nou.
  3. Equivalent á la moderna frasis: ábrense las velaciones.