Pàgina:Manual de novells ardits 01.djvu/14

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

Aquesta pàgina conté una imatge.

JHESUSM . CCC . XC


SETEMBRE


Relacio de missatjers e partida de nau ut inferius.

D

illuns á XII dies del mes de setembre M.CCCXC los Consellers en Barchinona so es los honrats en Galceran Marquet Misser Johan de Vallsecca en Johan de Gualbes en Johan Sabastida en lo present any fo elet ensemps ab ells en conceller lonrat en Benet Buçot qui per mort den Pere Sacosta qui era scriva de racio del Senyor Rey fo elet scriva de racio del dit Senyor. — Aquest dia ffaheren relacio Micer Johan de Vallsecha conseller et en Simon de Marimon ciutadans de la missatgeria qui fo feta en persona lur vers les parts de Perpinya per saber ardit cert de les companyes darmanyach quis deya devien entrar en Catalunya. — E vengueren los dits missatgers divendres a IX del dit mes. — Parti la nau qui era den Sola qui va en Alexandria. E en Ros ordona la vele lo dit jorn. E alergas ut infra. E vench la nau den Colom de Genova.

Partida de nau ut supra. Dimarts XIII [1] . — Lo dit die que fo la ffesta...

(Ffesta de la Saxcta Vera Creu).  Dimecres XIIII. — Lo dit die que fo la ffesta de Sancta Creu se alarga la demunt
  1. En l' original van marcats y continuats tots los dies del mes un tras altre, baix la seguent forma: Dilluns á.., del dit mes, los Consellers de Barchinona, etc., repetició constant é invariable que crehem deure suprimir per ociosa, copiant solsament los dies en que es anotada alguna particularitat.