Pàgina:Lo gayter del Llobregat. Poesias de D. Joaquim Rubió y Ors (1858).djvu/295

Aquesta pàgina ha estat validada.
POSTAS DE SOL.
  E gia la squilla s' ode di lontano
 Che pare il giorno pianger che si muore.
 Dante

I.

 ¡Com es gran al morir lo astre del dia!
 ¡Qu' hermós quant á la terra
 Desde l' adusta serra,
 Amant, son bes postrer y dols envia;
 Dols pero fret, com bes qu' es de agonia!

 !Quant sa llum bella, que mirar no enuja,
 S' estent, com pols de grana,
 Per la blavenca plana,
 O quant, obrintse en vano, hasta al cel puja
 Banyant lo ample horisó en daurada pluja!