Pàgina:Lo gayter del Llobregat. Poesias de D. Joaquim Rubió y Ors (1858).djvu/149

Aquesta pàgina ha estat revisada.
SI JO FOS MÁGICH!...Versos escrits en lo album de m' amiga

D.ª J. H. de C.
 Si jo fos mágich, senyora;
 Si un tingués d' eixos anells
 Que los capritxos mes bells
 Fant que naixen á tota hora;
 Si desde 'l sol que 'l cel dora
 Fins lo brí d’herba mes xich,
 Si desde 'l metall mes rich
 Fins á la mes vil escoria,
 Tot quant viu tingués á gloria.
 Lo serme dócil y amich: