Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/9

Aquesta pàgina ha estat validada.

la millor via.
 De axo, que Deu vol ordenar,
no vulles tu per cert cercar,
mes vulleslo regraciar
de axó quet dona.
 No vulles jurar falsament,
ni per diners fer trahiment,
ni fies massa de vestiment,
que burell sie.
 A la Iglesia vullas anar,
pera Deu, y los Sants pregar,
y si ohiràs predicar
tantost asseute.
 Si has fillas á maridar,
y has que las pugas donar,
donals marit, y sens tardar
vajen defora.
 No vulles ton argent gastar
per á ta filla maridar,
que per ella exalsar