Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/7

Aquesta pàgina ha estat validada.

ni coneixensa.
Usar no vulles ab traydor,
ni contractar ab ton major,
te llealtad á ton senyor
mentres viu sies.
De creurer no sies lleuger,
ni dormirás quant has que fer,
nit retingas esparver,
que no port caça.
Temps de repós, temps de obrar,
cuant haurás temps nol deixes anar,
hom pereros may avansar
no crech que puga.
Ab lladres no vulles usar,
ni res de ells no vulles comprar,
mal ne porias conquistar
en alta forca.
A totes gents sies humil,
no tant quet tingan per vil:
no deixes consell de hom sutil