Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/4

Aquesta pàgina ha estat validada.

 Tu llegidor, qui llegiràs,
lo meu Llibre, si hi veurás
algun bon dir, aquell pendrás,
y los altres deixarás.
 En nom de Deu tens comensar
totes les coses, que vols far:
entre les gens lo poch parlar
es saviesa.
 Lo cap, y lo seny de tu fill meu,
sia en amar, y servir à Deu:
la mort no hajes en menyspreu,
car no sabs lora.
 Fill meu, vulles usar llealtat,
y cuant poras enten en bondat:
amar la honra de ta Ciutat,
y de ta terra.
 Segons lo guany fes lo despés,
y no consumes lo teu arnés,
almoyner sies, y cortés,
tot ab mesura.