Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/32

Aquesta pàgina ha estat validada.

DEVOTA ORACIO, QUE DEU
dir cualsevol Christiá, ó Christiana,
cada jor cuant se lleva del llit,
y es de molta virtud, y
propietat.

L

Levat es lo Senyor del Sepulcre, qui per nosaltres fonch crucificat en la Creu. Tu Deu lo Pare, pui per nosaltres pecadors has volgut, que lo teu Fill Jesu-Christ sufrís mort, y passió en Labre de la Vera Creu, perque tots fossem deslliurats del poder del enemich: atorgans, Senyor gracia, de remissió. Amen.


LAUSDEO.