Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/3

Aquesta pàgina ha estat validada.


En nom de Deu Omnipotent vull comensar mon parlament; qui apendrer vol bon nodriment aquest seguesca.

 Primerament cuant serás bateját,
creurás que la Divinitát
es un esser en Trinitat
de las Persones.
 Y que Jesu-Crist Fill de Deu viu
es Deu Fill de David:
axó es vér, y aixiu diu
la Santa Escriptura.
 Dels Articles, ó tu Fill meu,
creuràs lo que la Iglesia creu,
y sino basta lo seny teu,
la Fé hi basta.