Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/18

Aquesta pàgina ha estat validada.

y ell gran pena.
 Si tu ets rich, y tens molts bens,
no vulles fiar del bon temps:
te mesura, y estreny las dens
cuant vols despendrer.
 No menjes gallina, ni capó,
menja llegum, y bon peixó:
á las festes carn de moltó
ton manjar sie.
 Si tu tens fretura, y gran dany,
si tens perdua, y no guany,
recorte, que be, y afany
tot se tresmuda.
 Apres fortuna, bon temps fá;
apres de nubol, bell Sol fá:
cuant hom se pensa que plourá,
lo Sol traspunta.
 Tenir te vulles per pagat
del que Deu te ha encomenat:
nit tingues per desesperat.