Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/14

Aquesta pàgina ha estat validada.

lo cual just sie.
 Si a mal home te acostarás,
si mal fa, tu al compraràs:
en vil abre no trobarás
fruyt, que bo sie.
 Per tu no sie menyspreat
contret, manxól, ni afollat:
mes lloa à Deu, que ta guardát
de semblan cosa.
 Vulles tot temps dir veritat
de axó quet será demanàt,
ni en cas de necessitàt
pots dir falsía.
 Vulles apendre un bon castich,
no moges brega ab home rich,
si tu ets pobre, y manich
lo plet perdries.
 Diners de tort fan veritat,
y fan de Jutge Advocát,
lom sabi fan tornar horàt: