Pàgina:Llibre compost per Fra Anselm Turmeda (1822).djvu/11

Aquesta pàgina ha estat validada.

no fies de ella.
Fembra es cap de pecat,
arma del Diable malvàt,
y gitament del sant Regnàt:
axo diu Origines Profeta.
Temps de vendrer, temps de comprar
temps de fugir, temps de alcansar:
sabi es lom qui sab templar
la sua ira
Lom fa cosa cuant es irát,
aprés son penit cuant es tornàt:
cuant lo seu seny es reposat
li apar mal feta.
Si tu ets pobre, y hauràs
molts fills, à tots heretaràs,
algun bon Art los amostraràs
per passar llur vida.
Castigals mentres son pochs,
y allunyals de mals jochs,
creixeràn cert, y no badochs