Pàgina:Llegendas catalanas (1881).djvu/346

Aquesta pàgina ha estat revisada.


 —Jesus es nat, «venite adoremus» mentres lo chor cantava:

 Los pastors van adorant
«Gloria in excelsis» cantant.

 Aixó finit lo senyor Rector nos dirigí la paraula:
 —Siaa bons y senzills de cor, digué; avuy es lo dia en que nasqué lo fill de Deu, y al naixer no ho revelá als sabis ni poderosos de la terra, sino als bons y humils pastors; no envejeu, donchs, als sabis ni poderosos, imiteu solsament á aquells pastors als quals representeu avuy pera que meresqueu de Deu que se os mostre á vosaltres com se mostrá á ells, y en lo dia del vostre fí, os abrassi l'ánima ab son etern é incomprensible amor y os deixi gosar de sa vista per tota una eternitat.


 Las estrellas havian fugit ja del cel, y en cambi una llum suau y pura nos mostrá al sortir de la Iglesia, la blanca gelada que cubria tots los camps, pichs y fondaladas. Allá envers Orient, y per un tallat que deixan duas montanyas de las que 'ns encerclavan, un color rojench y viu nos anunciava la próxima aparició del astre del dia.
 Los pastors tragueren á la plassa la taula de las oferenas en la que hi havia carbassetas de vi blanch, cocas ensucradas, turrons y butifarras, y 's posaren ab tot aixó á esmorsar, mentres nosaltres nos ne tornavam á casa.