Pàgina:Aplech de poesías catalanas tituladas Sentiments del cor.djvu/9

Aquesta pàgina ha estat revisada.
PRÓLECH
_____


 Solsament ab l' alé d' instruirnos y de donar al públich un volum mes escrit en il-lustre llengua catalana, hi donem abuy aquest petit aplech de poesías.
 No hi busqueu en ellas la armonía que tan bé á generalisat á nostres poetas en sons inmortals poesías.
 Sí, no hi trubareu en ellas mes que voluntat, y l' amor á nostra patria y nostre parla.
 ¿Qué 'ns importa que sian ó no donadas al oblit?
 ¿Qué trobareu en eix pobre llibre de nostre cor?