Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/5

Aquesta pàgina ha estat revisada.


ACTE ÚNIC
_____

Recibidor d'una casa de regular aspecte. A la dreta, la porta de la escala, macissa, ab pany de cop, reixeta, baldas y timbre per trucar. Al fondo, porta ab portier caygut. Finestra á la esquerra en primer terme ab trasparent tirat. Tot voltant de la escena, cadiras de fusta pintada ab assiento de boga. Quadros ab estampas per las parets. Al mitx de la escena una tauleta de caoba ab mármol. A la esquerra segón terme, porta.


ESCENA PRIMERA
MARIANO, que' entra per la porta de la escala, obrintla ab clau y tancantla de cop.


Tresona!... No hi es. ¡Tant tart

y encara ab tanta catxassa!...
No 'ns queixém, que déu se' á plasssa...
Mentres tant, jo paro l' art.
Ja es l' hora que ve la gent
á comensar l' ofertori;
ab aixó, obrim l' escriptori.
 (Obra la porta de la escala, deixantla franca.)
Ja hi poden anar cayent.
¡Aixó es un gust: la vritat!
Vaig posarme á la xaveta
de viure' ab la esquena dreta,
y al cap-de-vall ho le lograt.
Aixó sí, fill: has patit;