Pàgina:2020 7061 Castelló.pdf/2

Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.

 València, 4 de setembre de 2020.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER