Pàgina:1994 830517 l'Alfàs del Pi.pdf/2

Aquesta pàgina ha estat revisada.


desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.

 València, 8 de febrer de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER