No·m fall recort del temps tan delitós

No·m fall recort del temps tan delitós pot tenir els següents significats:

Altres versionsModifica

No·m fall recort del temps tan delitós
qu·és ja passat; pens que tal no venrrà.
Si·l conseguesch, mercé no·m fallirà,
car piatat fet aurà pau ab vós.
Preareu mi qui·n temps antich preàveu,
e confessant que us dolíeu de mi.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla on de primer estàveu.

Plus que dabans me trobe desijós,
e lo desig en mi jamés morrà,
car per sa part mon cors lo sostendrà,
l'enteniment no·m serà despitós.
Vós desijau a mi, qui desijàveu
per tal voler del qual yo·m contentí.
Ara que us am plus que jamés amí,
torneu-vos lla hon de primer estàveu.

E si rahó fon que benvolgut fos,
mils ho meresch, mon hull no·m desmentrà,
car per gran dol moltes veus ne plorà,
e no plorant, mostrava'm dolorós.
E vós, de goig, lo tedèum cantàveu.
Lagremejant, maldicions cantí.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla on de primer estàveu.

Comptar no deg les passades dolors,
car poqua fe per vós tost hi serà:
qui·s menys d'amor altr·amor no sentrà,
car no ha sguart lo rient al plorós.
Si ben amant lo terç d'un jorn passàveu,
hauríeu grat del que per vós passí.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla on de primer estàveu.

Reclam a tots los meus predecessors,
cells qui Amor llur cor enamorà,
e los presents e lo qui naxerà,
que per mos dits entenguen mes clamors;
e si en vós conexença justàveu,
mal grat haureu del que fes un matí.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla hon de primer estàveu,

Tornada

Plena de seny, si·l cor me cartejàveu,
trobàreu clar que us amaré sens fi.
Ara que us am plus que jamés amí,
tornau-vos lla on de primer estàveu.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data  Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)