Llibre:La brama dels llauradors del orta de Valencia (1901).djvu

Autor Jaume Gaçull, edició de Roc Chabàs
Títol La brama d'els llauradors de l'horta de Valencia contra lo venerable Mossen Bernat Fenollar Preure ordenada per lo magnifich Mossen Jaume Gaçull Caualler.
Editor Imprenta de Francesch Vives y Mora
Lloc d’edició  València
Any d’edició  1901
Digitalització Commons
Wikidata Q105731778
Nivell d’avançament  Llibre no revisat
Pàgines
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap