Llibre:Fatimah - Lo Rat Penat, Calendari Llemosí corresponent al any de 1884 (1883).djvu

Autor Vicent Blasco Ibáñez, edició a cura de Constantí Llombart
Títol Fatimah (publicada en Lo Rat Penat, Calendari Llemosí corresponent al any de 1884)
Editor Estampa de En Joseph Mª Blesa
Lloc d’edició  València
Any d’edició  1883
Digitalització Commons
Wikidata Q105725348
Nivell d’avançament  Llibre no revisat
Pàgines
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap