Llibre:Estudis de les doctrines sociològiques de Ramon Llull (1905).djvu

Autor Mateu Obrador i Bennàssar
Títol Estudi de les doctrines sociològiques de Ramon Llull. Apuntacions y fragments extrèts dels més antichs textes lulians originals concordats ab breus notes y comentaris den M. Obrador y Bennassar.
Editor Amengual y Muntaner Impressors
Lloc d’edició  Palma de Mallorca
Any d’edició  1905
Digitalització Commons
Wikidata Q105725330
Nivell d’avançament  Llibre no revisat
Pàgines
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris: cap