Jochs Florals de Barcelona en 1861


← Indice
Jochs Florals de Barcelona en 1861
Jochs Florals de Barcelona en 1861
Pòrtic

Llista dels senyors mantenedors y adjunts del any 1861 →
JOCHS FLORALS DE BARCELONA

EN 1861.
JOCHS FLORALS

de

BARCELONA

EN 1861.
BARCELONA:
LLIBRERIA DE SALVADOR MANERO,
Rambla de Sta. Mónica, n. 2, devant de la casa de Correus.
1861.

_________________
aquesta edició es propietat de d. salvador manero.
_________________


________________________________________________________
Barcelona: Imp. de El Porvenir, de Bonaventura Bassas, Tallers, n. 51 y 53. - 1861.