Jochs Florals de Barcelona en 1860/Llista dels senyors mantenedors y adjunts del any 1860

← Pòrtic Llista dels senyors mantenedors y adjunts del any 1860
Jochs Florals de Barcelona en 1860
Acta de la festa →

LLISTA


DELS SENYORS MANTENEDORS Y ADJUNTS

DEL ANY 1860.MANTENEDORS.
_____________
D. Francisco Permanyer, president.
D. Joaquim Roca y Cornet.
D. Joseph Antoni Llobet y Vall-llosera.
D. Vicens Joaquim Bastús.
D. Mariano Flotats.
D. Joan Mañé y Flaquer.
D. Adolfo Blanch, secretari.


ADJUNTS.
_____________Agell. D. Joan
Alós. D. Lluis Fernando
Altadill. D. Antoni
Alomar. D. Evaristo
Amer. D. Miquel Victoriá
Angelon. D. Manuel
Anglasell. D. Ramon
Anglasell. D. Manuel
Arimon. D. Joaquim
Artal. D. Teodoro
Bach. D. Tomas Lluis.
Bahí. D. Joseph
Bahí y de Ribot. D. Joseph de
Balaguer. D. Víctor
Bastús. D. V. Joaquim
Blanch. D. Adolfo
Bofarull. D. Antoni de
Bris. D. Francisco Pelayo
Cadafalch. D. Joaquim
Calafell. D. Jaume Manuel
Camps. D. Antoni
Cortada. D. Joan
Cutchet. D. Lluis
Damians. D. Federico
Duran y Bas. D. Manuel
Elías Marchal. D. Miquel de
Estorch y Siqués. D. Pau
Estrada. D. Salvador
Fasant. D. Francisco
Fargas. D. Antoni
Ferrant. D. Ignasi M.ª de
Ferrer. D. Joan Baptista
Ferrer. D. Agustí
Ferrer. D. Antoni
Feu. D. Joseph Leopoldo
Flaquer. D. Joseph
Flotats. D. Mariano
Fochs y Odena. D. Emilio
Forns. D. Francisco de P.
Font y Guitart. D. Joan
Font. D. Ramon
Fontrodona. D. Ignasi
Foxá. D. Enrich de
Gibert. D. Eduardo
Gonzalez. D. Fernando
Granot. D. Roman
Heril. D. Joseph de
Jaumar. D. Joseph Antoni
Jordá. D. Federico
Lasarte. D. Manuel de
Letamendi. D. Joseph de
Lorenzale. D. Claudio
Llach. D. Joan
Llausás. D. Joseph
Llivi. D. Francisco de P.
Llobet. D. Joseph Antoni
Llorens. D. Francisco Xavier
Llorens. D. Modest
Manero. D. Salvador
Mañé. D. Joan
Matas. D. Teodoro
Milá. D. Manuel
Milá. D. Pau
Mirabent. D. Joseph
Miró. D. Ignasi Ramon
Muns. D. Francisco
Muns. D. Ramon
Pascual. D. Eussebi
Patxot. D. Manuel
Perelló. D. Ricart
Paez Jaramillo. D. Ignasi
Permanyer. D. Francisco
Permanyer. D. Felip
Petit. D. Ignasi
Pons. D. Joseph Lluis
Portabella. D. Pere
Puiggarí. D. German
Quintana. D. Albert de
Reynals. D. Estanislau
Riba. D. Francisco de
Ribas. D. Francisco de P.
Ribó. D. Joseph Joaquim
Roca y Cornet. D. Joaquim
Roig y Rey. D. Ramon
Rosés. D. Miquel
Rovira. D. Joan
Rubió y Ors. D. Joaquim
Rufasta. D. Rossendo
Sala. D. Felip Jacinto
Sala y Roig. D. Joan
Sirvent. D. Joseph María
Subirana. D. Joseph
Torrabadella D. Geroni
Tos. D. Jaume
Tresserras. D. Ceferino
Valls. D. Pau
Vidal. D. Cayetano
Vidal y Valenciano. D. Eduardo
Vilaseca. D. Isidro
Vilaseca. D. Joseph
Vives. D. Pere Nolasco