Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon/APÈNDIX 3 • Altres llengües