Les Tragedies de Séneca/Hercules • Altres llengües