Les Tragedies de Séneca/Agamenon • Altres llengües