Obre el menú principal

Canvis

prioritat a lleis USA
[[w:Viquitexts|Viquitexts]] és un projecte que, com la resta de projectes de ''Wikimedia'', estan obligats a respectar les normes de [[w:propietat intel·lectual|propietat intel·lectual]], de [[w:drets d'autor|drets d'autor]], i de [[w:copyright|copyright]], tant les dels Estats Units d'Amèrica (a on resideixen els servidors de Viquitexts). Per evitar problemes legals, també caldria '''respectarcom les normes''' de la resta de païssospaïsos, especialment les del país d'origende procedència de l'autor.
 
Bàsicament, <big>'''hom pot incloure a Viquitexts material sota [[w:domini públic|domini públic]] o amb llicència GFDL''':.</big>
 
 
<font color=orange><center>'''Consulti un expert en propietat intel·lectual si desitja informació fiable.'''</center></font>
 
 
Bàsicament, '''hom pot incloure a Viquitexts material sota domini públic o amb llicència GFDL''':
=Llicències admeses a Viquitexts=
==Domini públic==
El contingut de Viquitexts està sotmés a lleis de copyright dels Estats Units d'Amèrica per què els servidors que el fan funcionar estan ubicats allí. Per tant, mentre que a Espanya una obra pot estar fora del domini públic, als Estats Units pot estar-ne inclosa. I a l'inrevés: a Espanya pot tenir extingits els drets d'autor, tot i que als Estats Units encara siguin vigents. En qualsevol d'aquests dos darrers casos, el text no hauria de ser admés a Viquitexts.
Hom considera texts sota '''[[w:domini públic|domini públic]]''', en anglès ''public domain'', els següents:
 
* '''Les obres d'autors morts fa més de 100 anys''' són de domini públic arreu del món. No obstant, llurs traduccions poden tenir drets d'autor, sobretot si són recents.
 
:<small>Les distingirem amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-100|DP-100]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-100 exemples]), i a l'autor amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-Autor-100|DP-Autor-100]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-Autor-100 exemples])</small>.
 
* Les obres preparades per funcionaris o empleats del '''Govern Federal''' dels Estats Units d'Amèrica, en cumpliment del seu deure, estan sotaen el domini públic.
 
* A Espanya, segons la [[:es:Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (España)|Llei de Propietat Intel·lectual]], article 13: ''No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i llurs projectes, les resolucions dels organs jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels '''organismes públics''', així com les traduccions oficials de tots els texts anteriors.''
:<small>Les distingirem amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-OFICIAL|DP-OFICIAL]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-OFICIAL exemples]).<small>
 
* Els '''discursos''' improvisats estan en el domini públic.
* Les obres que no representin cap nova creació, o que siguin de propietat col·lectiva i sense un autor original, no poden estar protegides pel copyright. Pot ser el cas de les [[:Categoria:Cançons|cançons]] i contes populars.
 
* Les obres que no representin cap nova creació, o que siguin de propietat col·lectiva i sense un autor original, no poden estar protegides pel copyright. Pot ser el cas de les [[:Categoria:Cançons populars|cançons]] i contes populars]].
:<small>Les distingirem amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP|DP]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP exemples]).</small>
 
:<small>Les distingirem de forma genèrica amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP|DP]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP exemples]).</small>
* A la Unió Europea, una obra inèdita manté els drets d'autor fins a '''70 anys després de la mort de l'autor'''. Per tant, l'any 2006 no es podien afegir a Viquitexts obres amb copyright d'autors espanyols morts després de 1936 (però sí d'abans sempre i quan es respectin la resta de normes).
 
* Les '''transcripcions''', manuals o automatitzades ([[w:OCR|OCR]]), a partir de digitalitzacions (amb o sense drets d'autor) d'obres en domini públic (com per exemple alguns llibres de Google Books), estan també en domini públic (però no les esmentades digitalitzacions si porten copyright).
 
===Obres publicades per primer cop fora dels EUA===
Les disposicions legals de copyright dels Estats Units d'Amèrica són diferents segons si l'obra fou publicada per primer cop dintre dels EUA, o si ho va ser fora dels EUA.
 
* Les obres publicades fora dels EUA '''abans de 1909''' estan en domini públic als EUA.
 
* Les obres publicades entre '''1909 i 1922''' fora dels EUA, que cumpleixen les "formalitats dels EUA" estan en domini públic als EUA.
 
:<small>Les "formalitats dels EUA" són: incloure la marca de copyright en l'obra; registrar, renovar i dipositar còpies en l'Oficina de Copyright, i comercialitzar l'obra en els EUA.</small>
 
* Les obres publicades entre '''1909 i 1922''' fora dels EUA, que no cumpleixen les "formalitats dels EUA", i que a més no estan en anglès, i que a més no s'han republicat amb copyright, estan en domini públic en la gran majoria dels EUA.
 
* Les obres publicades entre '''1923 i 1978''' que cumpleixen les "formalitats dels EUA", i que a més tenen copyright, i que a més el copyright és vigent al país del qual n'és originari l'autor, estaran en domini públic als EUA a partir de la data de publicació + 95 anys.
 
* Les obres publicades entre '''1923 i 1978''' que no cumpleixen les "formalitats dels EUA", estaran en domini públic als EUA només si també ho estan en el país del qual procedeix l'autor.
 
* Les obres publicades entre '''1923 i 1978''' que no cumpleixen les "formalitats dels EUA", que no estan en domini públic en el país del qual procedeix l'autor, i que no té republicació amb copyright, estaran en domini públic als EUA a partir de l'any de publicació + 95 anys.
 
* Les obres publicades després de '''1978''' estaran en domini públic als EUA a partir de la defunció de l'autor + 70 anys. Però en el cas d'obres de més d'un autor, les obres ho estaran a partir de l'any de publicació + 95, o de la data de publicació + 120 (escollir la menor).
 
 
===Obres publicades per primer cop als EUA===
<small>Aquesta secció afecta a molt pocs dels textos allotjats a Viquitexts.</small>
 
<small>També s'hi inclouen les obres publicades per primer cop fora dels EUA i que a més foren publicades als EUA en els 30 dies següents.</small>
 
* Tots els texts publicats per primer cop als Estats Units d'Amèrica abans de l'any '''1923''' estan sotaen domini públic als EUA.
 
* Els texts publicats per primer cop als Estats Units d'AmèricaEUA entre '''1923 i 1977''' que ho foren '''sense''' indicació de copyright, estan sotaen domini públic als EUA.
 
* Els texts publicats per primer cop als Estats Units d'AmèricaEUA entre '''1923 i 1963''' que ho foren '''amb''' indicació de copyright, estanperò sotasense dominirenovació públicdel nomésmateix, siestan elen copyrightdomini nopúblic fouals renovatEUA.
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''1923 i 1963''' que ho foren '''amb''' indicació de copyright, i amb renovació del mateix, estaran en domini públic als EUA a partir de la data de publicació + 95 anys.
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''1964 i 1977''' que ho foren '''amb''' indicació de copyright, estaran en domini públic als EUA a partir de la data de publicació + 95 anys.
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''1978 i 1989''' que ho foren '''amb''' indicació de copyright, estaran en domini públic als EUA a partir de la data de defunció de l'autor + 70 anys. Però si es tractés d'un autor que féu l'obra com a part d'un contracte, estarà en domini públic als EUA a partir de l'obra de publicació + 95 anys, o de l'obra de publicació + 120 anys (escollir la menor).
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''1978 i 1989''' que ho foren '''sense''' indicació de copyright i sense renovació del mateix estan en domini públic als EUA.
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''1978 i 1989''' que ho foren '''sense''' indicació de copyright i amb renovació del mateix, estaran en domini públic als EUA a partir de la data de defunció de l'autor + 70 anys; o si es tractés d'un autor que féu l'obra com a part d'un contracte, estarà en domini públic als EUA a partir de l'obra de publicació + 95 anys, o de l'obra de publicació + 120 anys (escollir la menor).
 
* Els texts publicats per primer cop als EUA entre '''després de 1989''' estaran en domini públic als EUA a partir de la data de defunció de l'autor + 70 anys. Però si es tractés d'un autor que féu l'obra com a part d'un contracte, estarà en domini públic als EUA a partir de l'obra de publicació + 95 anys, o de l'obra de publicació + 120 anys (escollir la menor).
 
 
 
===Domini públic alsen Estatsaltres Unitspaïsos===
No només cal tenir en compte la legislació dels EUA, sino que també caldria respectar la de la resta de països, especialment la de la Unió Europea.
 
* A la Unió Europea, una obra inèdita manté els drets d'autor fins a '''70 anys després de la mort de l'autor'''. Per tant, l'any 20062007, llevat les excepcions, no es podien afegir a Viquitexts obres amb copyright d'autors espanyolseuropeus morts després de 1936 (però sí d'abans de 1937, sempre i quan es respectin la resta de normes).
 
:<small>Les distingirem amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-70|DP-70]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-70 exemples]) i a l'autor amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-Autor-70|DP-Autor-70]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-Autor-70 exemples]).</small>
 
===Domini públic als Estats Units===
El contingut de Viquitexts està sotmés a lleis de copyright dels Estats Units d'Amèrica per què els servidors que el fan funcionar estan ubicats allí. Per tant, mentre que a Espanya una obra pot estar fora del domini públic, als Estats Units pot estar-ne inclosa. I a l'inrevés: a Espanya pot tenir extingits els drets d'autor, tot i que als Estats Units encara siguin vigents. En qualsevol d'aquests dos darrers casos, el text no hauria de ser admés a Viquitexts.
* Les obres preparades per funcionaris o empleats del Govern Federal dels Estats Units d'Amèrica, en cumpliment del seu deure, estan sota domini públic.
* Tots els texts publicats per primer cop als Estats Units d'Amèrica abans de l'any 1923 estan sota domini públic.
* Els texts publicats per primer cop als Estats Units d'Amèrica entre 1923 i 1977 que ho foren '''sense''' indicació de copyright, estan sota domini públic.
* Els texts publicats per primer cop als Estats Units d'Amèrica entre 1923 i 1963 que ho foren '''amb''' indicació de copyright, estan sota domini públic només si el copyright no fou renovat.
 
==GFDL==
 
Distingirem els texts protegits amb dita llicència amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:GFDL|GFDL]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3AGFDL exemples]).
 
Tot i que aquesta llicència permet la modificació, es vetllarà en la mesura que sigui possible per la '''integritat''' dels textos de Viquitexts.
 
 
==Cessió de drets d'autor==
Distingirem els texts protegits amb dita cessió de drets amb la plantilla <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-CESSIO|DP-CESSIO]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-CESSIO exemples]).
 
Si voleu sol·licitar el permís per a copiar material, utilitzeupodeu utilitzar la plantilla creada a l'efecte ([[Viquitexts:Permisos de còpia|Permisos de còpia]]). Comproveu abans les següents adreces (i els respectius interwikis) no fos cas que el permís ja hagués estat concedit:
<small>
#[[w:Viquipèdia:Fonts_d'informació|Fonts d'informació de la Viquipèdia en '''català''']].
#[[:es:Wikisource:Permisos de copia|Permisos de còpia de Wikisource en '''espanyol''']].
#[[:es:w:Wikipedia:Autorizaciones|Autoritzacions de ViquipèdiaWikipedia en '''espanyol''']].
#[[:en:Wikipedia:Public_domain_resources|Fonts de domini públic de la ViquipèdiaWikipedia en '''anglès''']].
#[http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License_resources Fonts amb GFDL de la ViquipèdiaWikipedia en '''anglès'''].
#[http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ressources_libres_disponibles_sur_Internet Recursos sota domini públic de la ViquipèdiaWikipedia en '''francès'''].
#[[:fr:Wikisource:Ressources_libres_de_droit|Recursos sota domini públic de Wikisource en '''francès''']].
#[http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public-Domain-Quellen Recursos sota domini públic de la ViquipèdiaWikipedia en '''alemany'''].
</small>
 
==Traduccions==
Les traduccions d'"obres en domini públic", d'"obres amb GFDL" i d'"obres amb drets cedits", les podrem identificar amb la <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-Trad|DP-Trad]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-Trad exemples]).
 
==Llicències compatibles amb laGFDL==
==Altres==
* <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:Cc-by-sa-2.5|Cc-by-sa-2.5‎5?]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ACc-by-sa-2.5 exemples]).
 
* <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:Cc-by-sa-2.0|Cc-by-sa-2.0]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ACc-by-sa-2.0 exemples]).
 
 
=Violacions de copyright=
Si creieu que un text infringeix les normes de drets d'autor, podeu afegir l'etiqueta <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:Copyvio|Copyvio]]<nowiki>}}</nowiki>, especificantaportant laproves infraccióque eldemostrin mésla detalladament possibleinfracció.
 
 
==Traduccions==
Les traduccions d'"obres en domini públic", d'"obres amb GFDL", d'"obres amb llicències compatibles amb la GFDL" i d'"obres amb drets cedits", les podrem identificar amb la <nowiki>{{</nowiki>[[Plantilla:DP-Trad|DP-Trad]]<nowiki>}}</nowiki> ([http://ca.wikisource.org/w/index.php?title=Especial:Whatlinkshere&target=Plantilla%3ADP-Trad exemples]).
 
No s'admetran traduccions amb drets d'autor.
 
No s'admetran traduccions d'originals amb drets d'autor.
 
 
 
=Vegeu també=
* [[:es:Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (España)|Llei de Propietat Intel·lectual espanyola]].
* [[:Categoria:Plantilles de llicència d'ús|Plantilles sobre drets d'autor]] que cal utilitzar a Viquitexts.
* [http://www.loc.gov/copyright/ Copyright als EUA (plana oficial)]. (en anglès, i potser es espanyol)
 
* [http://www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm Copyright als EUA (taula resum)]. (en anglès)
 
[[Categoria:Viquitexts]]